MO ČRS Týnec nad SázavouSoutěž o úlovek roku 2010

Posílejte fotografie svých úlovků, spolu s údaji uvedenými v propozicích, nejlépe elektronicky na e-mail rybari@tynec.eu
Uzávěrka 28.2.2011 !!!
Vyhlášení výsledů na členské schůzi v březnu 2011.propozice

Výbor MO ČRS Týnec nad Sázavou (dále jen pořadatel) vyhlašuje každý rok soutěž o nejlepší úlovek docílený v daném kalendářním roce.

Soutěže se může zúčastnit každý člen MO ČRS Týnec nad Sázavou, který v daném roce docílil úlovku.

Přihlášením do soutěže se považuje doručení fotografie úlovku spolu s údaji: jméno a příjmení rybáře, adresa, druh ryby, její délka, hmotnost, datum a místo ulovení (revír) a kategorie (viz následující odstavec) na adresu: MO ČRS Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou 257 41. Fotografii s požadovanými údaji lze zaslat i elektronicky na adresu rybari@tynec.eu.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích, a to dospělí a děti. V kategorii "děti" soutěží vlastníci příslušných dětských povolenek pro uplynulý rok, ostatní se mohou zúčastnit v kategorii "dospělí". V každé kategorii budou vyhlášeni a odměněni soutěžící na prvních třech místech.

O pořadí rozhoduje délka úlovku, v případě stejné délky hmotnost.

Ze soutěžících, které neobdrží některou z hlavních cen, se v rámci vyhlášení výsledků na členské schůzi v březnu následujícího roku vylosuje jeden, který obdrží rovněž cenu.

V případě docílení mimořádného úlovku si výbor MO ČRS Týnec nad Sázavou vyhrazuje udělit zvláštní cenu.

Uzávěrka soutěže za daný kalendářní rok je 28. února roku následujícího.Copyright © MO ČRS Týnec nad Sázavou 2009 - 2010           www.pc-servis.cz       www.tynec.eu